Výroční schůze ZKO 2008

Výroční schůze se uskutečnila 06.12.2008 od 14:00.

Přítomno bylo 23 členů, schůze byla usnášeníschopná.

Jako host nás navštívil Ing. Zdeněk Maixner, 2. místostarosta MěÚ Letohrad

Zde je zpráva předsedkyně ZKO

Více fotek

 

 

Kontakt

ZKO Letohrad Orlice 301
Letohrad
777 860 894 zko@atlas.cz