Výroční schůze ZKO 2009

 

Výroční schůze se uskutečnila 19.12.2008 od 14:00.

Přítomno bylo 22 členů, schůze byla usnášeníschopná.

Jako host nás navštívil Petr Fiala, starosta Letohradu.

Zde je zpráva předsedkyně

 

Zde je zpráva výcvikáře 

 

 

 Zde je revizní zpráva

 

 Více fotek

 

 

 

Kontakt

ZKO Letohrad Orlice 301
Letohrad
777 860 894 zko@atlas.cz