Výroční schůze 2010

Shůze se zúčastnilo 27 členů z celkového počtu 36. Schůze byla usnášeníschopná.

Hosté:

Bc. Jiří Chalupník - 2. místostarosta Letohradu

Pavel Tacl

Zde je zpráva předsedkyně

 

Zde je zpráva výcvikáře

 

Zde je revizní zpráva

Kontakt

ZKO Letohrad Orlice 301
Letohrad
777 860 894 zko@atlas.cz